KAMPANYALAR KATEGORİSİ

Genel Bilgi

 • Kampanyalar kategorisinde mecralara göre ayrılmış 4 alt kategori bulunmaktadır.
 • Bu kategorideki başvurularda herhangi bir sektör ayrımı gözetilmez.
 • Yarışmaya ilk kez 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir.
 • Başvurulara konu olan kreatif çalışmaların her biri yayınlanmış olmalıdır.
 • Başvuru Ücreti: 550+KDV

Yüklenmesi Zorunlu Malzeme

 • TV Kampanyaları
  • İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya daPAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
  • Kampanyanın işleyişiyle ilgili proje videosu kabul edilmeyecektir.
 • Basın Kampanyaları
  • Basın kampanyalarındaki kreatif görseller 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır.
  • Yatay görselin eni maksimum 1920 piksel, dikey görsellerin boyu maksimum 1920 piksel olmalıdır.
 • Açıkhava Kampanyaları
  • Açıkhava kampanyalarındaki kreatif görseller, kullanıldıkları ortamdaki durumlarını/uygulamalarını gösterir fotoğraf(lar)ı ile birlikte 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır.
  • Yatay görselin eni maksimum 1920 piksel, dikey görsellerin boyu maksimum 1920 piksel olmalıdır.
 • Radyo Kampanyaları
  • Radyo kampanyalarında ses dosyaları MP3, 256 kbps, Stereo formatında yüklenmelidir.

Gönderilmesi Zorunlu Malzeme

 • CD/DVD ya da flash disk ortamında;
  • TV kampanyalarındaki filmler için gerekli format: 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2, 48kHz 16bit Stereo ses.
  • Basın ve Açıkhava kampanyalarında dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şekilde JPEG formatında kreatif çalışmalar (Yatay görsellerde maksimum 1920px en, dikey görsellerde maksimum 1920px boy). Açıkhava kampanyalarında kreatif görsellerin uygulama fotoğraf(lar)ı.
  • Basın kampanyalarında yayınlandığı boyutta siyah kartona 10 cm paspartulu olarak yapıştırılmış kreatif görsellerin çıktısı.
  • Açıkhava kampanyalarında A3 boyutunda kreatif görseller ve uygulama fotoğraf(lar)ının siyah kartona 10 cm paspartu ile yapıştırılmış çıktısı.
  • Radyo kampanyaları için MP3, 256 kbps, Stereo formatında başvurunun ses dosyası.
  • TV ve Radyo kampanyalarında, ödül töreninde kullanılmak üzere, ilgili kreatif malzemelerin 30 sn'lik kısa versiyonu.
  • TV ve Radyo kampanyalarında film/ses dosyalarının kısa versiyonu başvuru numarası ile birlikte TRAILER (örnek: KTV1-XXXX-TRAILER-1), tamamı ise yine başvuru numarası ile birlikte MASTER FILM (örnek: KTV1-XXXX-MASTER-1) isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalıdır.
 • Bu şekilde hazırlanan malzeme Reklamcılar Derneği’ne ulaştırılmalıdır (Not: elden teslim şart değildir). Gönderilen CD/DVD ya da flash diskin üzerine sistem tarafından verilen başvuru numarası yazılmalı ve bu işlem için asetat kalemi kullanılmalıdır.
 • Basın ve Açıkhava kampanyaları ile ilgili gönderilecek kreatif görsellerde siyah kartonun arkasına etiket yapıştırılmalı ve bu etikette sistem tarafından verilen başvuru numarası yer almalıdır. Etikette başvuru yapan ajans ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamalıdır.
Sektör bağımsız, kampanya bütünlüğü taşıyan en az 2 TV filminden oluşan kampanya.
Önemli Not: Kampanyada yer alan başvuruya konu çalışmaların tümünün Kristal Elma yayın tarih aralığında yayınlanmış olması gerekmektedir.
Sektör bağımsız, kampanya bütünlüğü taşıyan en az 2 basın ilanından oluşan kampanya.
Önemli Not: Kampanyada yer alan başvuruya konu çalışmaların tümünün Kristal Elma yayın tarih aralığında yayınlanmış olması gerekmektedir.
Sektör bağımsız, kampanya bütünlüğü taşıyan en az 2 radyo spotundan oluşan kampanya.
Önemli Not: Kampanyada yer alan başvuruya konu çalışmaların tümünün Kristal Elma yayın tarih aralığında yayınlanmış olması gerekmektedir.
Sektör bağımsız, kampanya bütünlüğü taşıyan en az 2 açıkhava çalışmasından oluşan kampanya.
Önemli Not: Kampanyada yer alan başvuruya konu çalışmaların tümünün Kristal Elma yayın tarih aralığında yayınlanmış olması gerekmektedir.