TASARIM KATEGORİSİ

Genel Bilgi

 • Tasarım kategorisinde 21 alt kategori bulunmaktadır. Alt kategorilerde sektör ayrımı gözetilmez.
 • Yarışmaya ilk kez 16 Ağustos 2016 – 01 Ağustos 2017 dönemi içinde hayata geçirilmiş özgün çalışmalar katılabilir.
 • Bu kategoride yarışan çalışmalar hayata geçirilmiş/uygulanmış olmalıdır; eskiz aşamasında ya da prototip/hazırlık aşamasında olan ürün ya da hizmetler için gerçekleştirilen projeler kabul edilmeyecektir.
 • Tasarım kategosine kreatif, dijital ve tasarım ajanslarının yanı sıra şahıs şirketi olmak kaydıyla bireysel başvuruda bulunulabilir.
 • Önemli Not: Kristal Elma yarışması çoklu katılıma olanak sağlamaktadır. Çoklu katılımın sözkonusu olduğu durumlarda ödül başvuruda bulunana takdim edilir. Yaratıma katkı sağlayanlar diledikleri takdirde üretim maliyetini karşılamak suretiyle kazanılan ödülün bir kopyasına sahip olabilirler.
 • Tasarım kategorisi tekil başvurulara açıktır.
 • Lansmana Özel Başvuru Ücreti: 200+KDV

Kategoriler

Ticari, kurumsal, STK ürün ya da hizmetleri için yeni marka kimliği yaratımı.
Promosyon ve marka iletişimi için kullanılan afişlerin tasarımı. Söz konusu çalışma başka bir mecrada kullanım için yaratılıp afiş formatına uyarlanmış olmamalıdır. Ticari ve kültürel faaliyetlere yönelik afişler bu kategoriye başvurabilir.
Marka iletişimine katkıda bulunan ve onu ileriye taşıyan ürünlerin marka hedef kitlesiyle doğrudan örtüşerek kullanımı. Örnek: çeşitli giysiler, promosyonel hediye ya da numuneler, gerilla pazarlama aksesuarları, promosyonlu ürün veya markalı eşyalar vb.
Ajansların kendi tanıtımları için tasarladıkları mecra bağımsız çalışmalar.
Dergi, gazete, makale vb. baskılı ve editoryal tasarım.
Grafikler, şemalar, infografik çalışmalar ve genel olarak bilginin tasarım kullanılarak aktarılması.
Markanın tanırımı ve bir ürün ya da hizmetin satış/pazarlama faaliyetlerini desteklemek için kullanılan mecra alternatifleri. Basın/medya kitleri, bilgisayar oyunları, CD, DVD, plak kılıfları, antet, kartvizit vb.
Basılmış kitapların kapak ve sayfa tasarımları. Başvuranlar kapak ya da kitabın tüm tasarımının seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınması seçeneğinden birini işaretlemelidir.
Basılı olarak kullanıma sunulan takvimler, davetiyeler, kartpostallar, biletler, tebrik kartları, vb.
TC Dijital & Etkileşimli Tasarım alt kategorisi 4 başlıktan oluşmaktadır.
Bir marka için geliştirilen web sitesi, e-ticaret sitesi, mikro site ya da herhangi bir dijital uygulamanın işlev ve/veya kullanımına katkıda bulunan tasarımsal detaylar. Bu kategoride işlevsellikten ziyade tasarımsal unsurlar öne çıkarılarak kullanıcıya deneyimi değerlendirilecektir.
Reklamveren veya ajansların tanıtımı için geliştirilen app tasarımı.
Dijital ürün ya da hizmet kullanımında duygusal ve davranışsal deneyimi artıran, ürün ya da hizmetin kullanımını kolaylaştıran arayüz tasarımları bu kategoride değerlendirilir.
Bu bölümdeki alt kategorilerde yer almayan diğer dijital tasarımlar. E-bültenler, bannerlar, pazarlama içerikli e-postalar, butonlar, zengin online medya, vb.
TD Marka Ortamı & Deneyim Tasarımı alt kategorisi 2 başlıktan oluşmaktadır.
Zaman ve mecra içerisinde anlatılan marka hikayesi veya mesajının yarattığı kişisel deneyim. Başvurular hedef kitlenin kendilerine sunulan deneyimi neden dikkate değer, anlamlı ve hatırlanabilir bulduğunu ortaya koymalıdır. Bu kategorideki başvuruların canlı deneyimlerin gösterildiği ve insanların nasıl eyleme geçirildiğini sunan bir vaka filmi hazırlamaları tavsiye edilir.
Perakende ortamında yeni ya da geliştirilmiş tasarım ve yapım. Satılan ürün veya hizmet ile ilgili işlevsellik, marka değerlerinin sunumu ve satış kolaylığı gibi konular değerlendirilecektir. Bu bölümdeki başvurular perakende ortamında (genel/özel ürünlerin satıldığı mağazalar, bankalar, galeriler, portatif mağazalar, seyyar/mevsimsel teşhir noktaları vb) kalıcı ya da satış noktalarını içerebilir. Bir ürünün satışını kısa sürede artırmak için gerçekleştirilen iletişim çalışmaları (afiş, raf alanlarındaki iletişim, QR kod entegrasyonu, vb); satışları kısa sürede artırmak için geliştirilen görsel mağazacılık & perakende aparatları (ürün teşhirleri, perakende aparatları, karton POS, mağazaiçi teşhir, görsel düzenleme/teşhir vb); satış sonrası malzemeleri de (alışveriş poşetleri, hediye paketleri, mağazaiçi kataloglar, vb.) bu kategoride yarışabilir.
Etkinliğin gerçekleştirildi alandan ziyade kullanılan öyküleme ve hikaye anlatımı unsurları. Etkinlikler arasında sportif müsabakalar, promosyonel organizasyonlar, festivaller olabilir. Odak unsurları arasında program, film içeriği, ses, ışık, misafirler, senaryo, performans, sunucular ve ürün kullanımı gibi etkinlik içerisindeki holistik gezintinin parçaları sayılabilir.
TE Ambalaj Tasarımı alt kategorisi 2 başlıktan oluşmaktadır.
Aşağıda belirtilen ürünlerin satışı ve teşhiri için kullanılan ambalaj. Başvurularda fiili ambalaj numunelerinin de gönderilmesi tavsiye edilir. Bunun mümkün ya da pratik olmadığı durumlarda JPG RGB formatında görseller yeterlidir.
Her türlü gıda, alkollü alkolsüz içecek, kozmetik, moda ve her türlü ürün için ambalaj.
Markalar için özel gün ya da dönemler için geliştirilen ambalaj çalışmaları. Belli bir konuya dikkat çekmek amacıyla kaynak ve/veya enerji kullanımını optimize eden, temiz üretim metotlarına duyarlı ambalaj biçimleri de bu kategoriye başvurabilir.
TF Tasarımda Mükemmellik alt kategorisi 4 başlıktan oluşmaktadır.
Başvurularda, marka ruhu ve ürün mesajlarını yansıtma çalışmalarında tasarımsal becerinin iletişim ve kullanıcı deneyimine katkısı değerlendirilecektir. Uygulama becerisinin kendisinden ziyade, kampanya mesajı veya ürün üzerinde yarattığı artırıcı etki seçici kurulun odak noktası olacaktır.
Bir marka ya da kurumsal kimliğin yaratımı ya da hatırlanmasına katkı sağlayan ve tüketici tarafından anında algılanmasını teşvik eden bir logo ya da alametifarikanın basit uygulaması.
Baskılı mecra, editoryal, online içerik ve dijital tasarımda uygulanan marka iletişim ya da hedeflenen mesajda kullanılan yazı karakteri.
Markanın iletişimi ya da hedeflediği mesajın aktarımı için baskılı mecra, editoryal, ambalaj, online içerik ve dijital tasarımda ve diğer iletişim tasarımlarında kullanılan en iyi illüstrasyon.
Fotoğraf, çizim veya diğer görsellerin kreatif uygulaması. Başvurulara sınırlı kalmamak kaydıyla albüm çizimleri, ambalaj, yayın ve posterler örnek olarak gösterilebilir.

Yarışma Malzemeleri

Başvuru Sistemine Yüklenmesi Zorunlu Malzeme

 • Tasarım kategorisinin alt bölümlerinde sisteme yüklenmesi gereken malzemeler farklılık göstermektedir.
 • Alt kategorilerin tümünde kreatif görsel yüklenmesi zorunludur.
 • Tüm alt kategorilerde sisteme hedef-yöntem-sonuç ilişkisini anlatan proje filmi ya da proje tablosu ("presentation board") yüklenebilir. Proje filminin en fazla 120 sn olması gerekmektedir. İstisnalar: TB01 Afiş, TF02 Tipografi, TB04 Baskılı & Editoryal, TF03 İllusturasyon, TF04 Fotoğraf/Rötuş.
 • Proje filminin olmaması durumunda bir proje tablosu ("presentation board") yüklenmesi tavsiye edilir. İstisnalar: TB01 Afiş, TF02 Tipografi, TF03 İllusturasyon, TF04 Fotoğraf/Rötuş.
 • TC DİJİTAL & ETKİLEŞİMLİ TASARIM kategorisine yapılan başvurularda ilgili URL başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. Bu bölümde "kreatif görsel" olarak 3 adet ekran görüntüsü sisteme yüklenebilir.
  • Teknik Özellikler
   1. Kreatif Görsel
   2. Seçici kurul değerlendirmeleri için kreatif görsel: 1920 x 1080 pikesl, 72 dpi, JPEG, RGB.
   3. Askı Görsel
   4. Askı süreci için kreatif görsel: 552 x 310 piksel, 72 dpi, JPEG, RGB.
   5. Proje Filmi
   6. Seçici kurul değerlendirmeleri için proje filmi(varsa): HD 1920 x 1080 piksel, MP4 H.264, 8 Mbps, MP3 192 kbps stereo ses.
   7. Askı Proje Filmi
   8. Askı süreci için proje filmi: 552 x 310 piksel, MP4 H.264, 1Mbps, MP3 192 kbps stereo ses.
   9. Hatırlarıcı Görsel
   10. Seçici kurul değerlendirmeleri için proje filmi hatırlatıcı görsel: 1920 x 1080 pikesl, 72 dpi, JPEG, RGB.
 • Örnek Proje Tablosu
 • Örnek Proje Tablosu

Gönderilmesi Zorunlu Malzeme

  Kreatif Görsel
 1. Kreatif çalışmanın yayınlanan boyutta siyah kartona 10 cm paspartu ile yapıştırılmış çıktısı. Geçerli olan alt kategoriler: TB02 Afiş, TF02 Tipografi, TP03 İllustrasyon, TF04 Fotoğraf/Rötuş.
 2. Kreatif Görsel
 3. CD/DVD ya da flash disk ortamında Kreatif görsel (GORSEL). Kreatif görsel yatay konumlandırmalar için maksimum 1920 piksel en, dikey konumlandırmalar için maksimum 1080 px boy ile ölçeklendirilmeli, 72 dpi JPEG RGB formatında olmalıdır.
 4. Cut
 5. Proje filminin (varsa) ödül töreni için 20 sn'lik kısa versiyonu. 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2, 48kHz 16bit Stereo ses. Geçerli olduğu alt kategoriler: T01 Yeni veya Yenilenen Marka Kimliği, TB02 Promosyon Malzemesi, TB03 Öz Tanıtım, TB05 Faaliyet Raporları & Diğer Kurumsal İletişim, TB06 Alternatif Mecralar, TB07 Kitap Tasarımı, TB08 Takvimler, Davetiyeler & Tebrik Kartları, TC Dijital & Etkileşimli Tasarım - Tüm Alt Kategoriler, TD Marka Ortamı & Deneyim Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TE Ambalaj Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TF01 Logo Tasarımı.
 6. Proje-Filmi
 7. Başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde tam versiyon. HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında, 8 Mbps, AAC 44kHz ya da MP3 192 kbps stereo ses. Geçerli olduğu alt kategoriler: T01 Yeni veya Yenilenen Marka Kimliği, TB02 Promosyon Malzemesi, TB03 Öz Tanıtım, TB05 Faaliyet Raporları & Diğer Kurumsal İletişim, TB06 Alternatif Mecralar, TB07 Kitap Tasarımı, TB08 Takvimler, Davetiyeler & Tebrik Kartları, TC Dijital & Etkileşimli Tasarım - Tüm Alt Kategoriler, TD Marka Ortamı & Deneyim Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TE Ambalaj Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TF01 Logo Tasarımı.
 8. Proje Tablosu
 9. Proje Tablosu (Proje Filmi yerine tercih edilebilir) 1920x 1080 piksel, 72 dpi, JPEG, RGB. Geçerli olduğu alt kategoriler: T01 Yeni veya Yenilenen Marka Kimliği, TB02 Promosyon Malzemesi, TB03 Öz Tanıtım, TB05 Faaliyet Raporları & Diğer Kurumsal İletişim, TB06 Alternatif Mecralar, TB07 Kitap Tasarımı, TB08 Takvimler, Davetiyeler & Tebrik Kartları, TC Dijital & Etkileşimli Tasarım - Tüm Alt Kategoriler, TD Marka Ortamı & Deneyim Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TE Ambalaj Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler, TF01 Logo Tasarımı.
 10. Numune
 11. Yukarıda belirtilen malzemeye ek olarak bazı kategorilerde piyasaya sunulmuş ürünlerden birer örneğin de Reklamcılar Derneği'ne iletilmesi gerekmektedir. Geçerli olduğu alt kategoriler: TB02 Promosyon Malzemesi, TB05 Faaliyet Raporları & Diğer Kurumsal İletişim, TB07 Kitap Tasarımı, TB08 Takvimler, Davetiyeler & Tebrik Kartları, TE Ambalaj Tasarımı - Tüm Alt Kategoriler.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili Reklamcılar Derneği’ne elden teslim edilecek CD/DVD gibi ortamlara malzemeler data olarak kaydedilmeli, bu ortamların üzerine herhangi bir etiket yapıştırılmamalı, sistem tarafından verilen referans numarası (örn: TB0X-1234) ortamın üzerine asetat kalemi kullanılarak yazılmalıdır.
 • Başvuru sahipleri hazırlanan proje filmi dosyasının, kısa versiyonu referans numarası + TRAILER (örn: TB0X-1234-TRAILER) adıyla, tamamını ise referans numarası + MASTER (örn: TB0X-1234-MASTER) olarak isimlendirilen 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalıdır.
 • Aynı kayıt ortamında birden fazla başvuru için malzeme kaydedilmesi durumunda, tasnifleme sistem tarafından verilen referans numarası ile isimlendirilmiş klasörler altında gerçekleştirilmelidir.
 • Proje filminin içeriğinde ya da çıktılarda başvuru sahibi ile ilgili hiçbir ibare bulunmamalıdır.